Syarat Perkhidmatan

1. Pengesahan dan penerimaan Syarat Perkhidmatan

Pemilikan semua kandungan dan perkhidmatan Apl ini adalah milik Shenzhen HighGreat Innovation Technology Development CO.,LTD. Sebelum menerima perkhidmatan, sila baca Syarat Perkhidmatan dengan teliti. Menggunakan mana-mana perkhidmatan atau melengkapkan pendaftaran mewakili penerimaan semua Syarat Perkhidmatan. Jika anda tidak menerima Syarat Perkhidmatan, anda boleh berhenti menggunakan Apl ini.

2. Sebarang tingkah laku dalam Apl ini mesti mengikut:

(1) Mesti mematuhi undang-undang dan peraturan berkaitan China apabila menghantar maklumat;
(2) Tidak menggunakan perkhidmatan maklumat untuk tujuan haram atau tidak bermoral;
(3) Tidak mengganggu atau mengganggu perkhidmatan rangkaian.
(4) Patuhi semua protokol rangkaian, peraturan, perintah dan konvensyen perkhidmatan yang digunakan. Tatakelakuan hendaklah selaras dengan undang-undang dan peraturan, peraturan dan konvensyen Internet.

3. Pengubahsuaian Syarat Perkhidmatan

Apl ini mempunyai hak untuk mengubah suai Syarat Perkhidmatan. Syarat Perkhidmatan selepas pengubahsuaian akan dikeluarkan di halaman ini tanpa notis.
Jika anda tidak menerima pengubahsuaian, anda boleh berhenti menggunakan Apl ini. Walau bagaimanapun, jika dia terus menggunakan Apl ini, ia akan dianggap sebagai menerima pengubahsuaian pada Syarat Perkhidmatan.

4. Akaun pengguna, kata laluan dan keselamatan.

Setelah mendaftar menjadi ahli, hendaklah ada akaun dan kata laluan. Pengguna hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk keselamatan akaun dan kata laluan. Selain itu, setiap pengguna hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti dan acara yang dilakukan oleh akaunnya. Pengguna boleh menukar kata laluannya pada bila-bila masa.
Jika pengguna menemui sebarang kes penggunaan menyalahi akaun atau lubang keselamatan, sila maklumkan kepada kami dengan segera.

5. Enggan memberikan jaminan

Pengguna mengakui dan bersetuju untuk mengambil semua risiko dengan bersetuju untuk menggunakan perkhidmatan daripada syarikat kami.
Apl ini tidak menjamin bahawa perkhidmatan akan memenuhi keperluan pengguna atau tidak akan diganggu, atau ketepatan masa, keselamatan, ketidakseimbangan.
Pengguna mengakui dan bersetuju bahawa kebolehpercayaan dan kegunaan sebarang maklumat yang diperoleh melalui perkhidmatan adalah terpulang kepada penentuan pengguna sendiri; pengguna hendaklah mengambil semua risiko dan tanggungjawab.

6. Had liabiliti

Apl ini tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, tidak sengaja dan akibat yang disebabkan oleh penggunaan perkhidmatan.
Kerosakan ini mungkin disebabkan oleh (termasuk tetapi tidak terhad kepada): penyalahgunaan perkhidmatan, ketidakpatuhan maklumat yang dimuat naik.

7. Pemerolehan dan penggunaan maklumat pengguna

Anda mengakui dan bersetuju bahawa apabila anda mendaftar akaun anda atau menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Apl ini, ia akan merekodkan maklumat peribadi yang anda berikan, seperti nama dan nombor telefon mudah alih anda. Dan maklumat peribadi yang disebutkan di atas adalah asas di mana anda mempunyai akses kepada perkhidmatan tersebut. Selain itu, untuk tujuan menambah baik pengalaman pengguna, Apl ini juga akan memperoleh maklumat lain yang akan membantu meningkatkan perkhidmatan, seperti data penerbangan anda, maklumat kedudukan, foto, video dan bahan lain. Kami akan menggunakannya untuk menambah baik perkhidmatan. Sementara itu, syarikat kami akan melindungi privasi anda.

8. Penyimpanan dan had pada maklumat pengguna

Apl ini tidak mengambil sebarang tanggungjawab untuk pemadaman atau kegagalan storan pada maklumat yang dihantar pengguna. Syarikat kami mempunyai hak untuk menilai sama ada tingkah laku pengguna mematuhi keperluan dan semangat yang terkandung di sini. Jika pengguna melanggar syarat di sini, syarikat kami berhak untuk berhenti menyediakan perkhidmatan.

9. Penamatan perkhidmatan

Apl ini boleh menamatkan satu atau lebih perkhidmatan mengikut situasi praktikal tanpa tanggungjawab atau notis awal kepada mana-mana individu atau pihak ketiga.
Sementara itu, jika pengguna membantah mana-mana terma di sini atau tidak bersetuju dengan mana-mana terma kemudian, atau tidak berpuas hati dengan yang tidak berpuas hati dengan perkhidmatan, dia boleh menggunakan hak berikut:
(1) Jangan gunakan perkhidmatan daripada syarikat kami lagi;
(2) Maklumkan syarikat kami untuk berhenti memberikan perkhidmatan kepadanya.

10. Pemilikan maklumat

Maklumat syarikat kami termasuk: teks, perisian, audio, imej, video, carta dan maklumat lain; semua kandungan ini adalah di bawah perlindungan hak cipta, tanda dagangan, label dan undang-undang pemilikan harta yang lain. Pengguna boleh menggunakan kandungan ini hanya di bawah kebenaran, tetapi tidak boleh menyalin, mengubah atau mencipta semula sebarang terbitan daripada kandungan tersebut.

11. Perlindungan privasi

Kami tidak akan mendedahkan maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran anda, kecuali dalam kes berikut:
(1) Kami mendapat kebenaran anda;
(2) Apabila polis, kerajaan atau pihak berkuasa lain menjalankan tugas awam, memerlukan memberikan maklumat peribadi khusus, kami akan memberi kerjasama yang diperlukan;
(3) Apabila kami membawa tuntutan mahkamah atau timbang tara kepada pengguna untuk melindungi hak dan kepentingan sah kami sendiri;
(4) Menurut perjanjian di bawah Syarat Perkhidmatan, Perjanjian Lesen Pengguna Akhir, dsb. yang berkaitan dengan Apl;
(5) Keadaan lain yang diperuntukkan oleh undang-undang dan peraturan.
Di samping itu, anda mengakui dan bersetuju:
(1) Untuk melengkapkan pembelian, kami perlu memberikan beberapa maklumat pengguna, cth: nama, nombor telefon dan e-mel kepada pembekal perkhidmatan logistik, supaya mereka boleh berhubung dengan pengguna tepat pada masanya;
(2) Dalam undang-undang dan peraturan sedia ada setakat yang dibenarkan, kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda yang bukan peribadi untuk penyelenggaraan, penyelidikan dan pembangunan, menaik taraf Aplikasi atau penyelidikan saintifik lain, untuk memberikan anda penerbangan yang lebih menyeronokkan.

12. Undang-undang yang terpakai

Terma di atas akan tertakluk kepada undang-undang Republik Rakyat China, semua pertikaian hendaklah merujuk kepada Mahkamah Rakyat di lokasi di mana ibu pejabat syarikat itu berada.
Jika mana-mana istilah bercanggah dengan undang-undang Republik Rakyat China, istilah tersebut hendaklah ditafsirkan semula sepenuhnya mengikut undang-undang Republik Rakyat China, manakala istilah lain kekal berkuat kuasa.